Biológiai, földrajzi, földtudományi szakgyűjtemény

Június 29-30-án zárva tart a Biológiai, földrajzi, földtudományi szakgyűjtemény, de a visszahozott könyveket le lehet adni a Matematikai gyűjteményben.

A Könyvtár többi gyűjteménye a szokásos rend szerint nyitva lesz.

Bővebben: A gyűjtemény bemutatása

1945 után biológus szakon öt intézet alakult: az Általános Állattani és Összehasonlító Bonctani, az Embertani, a Növényrendszertani , a Növényélettani és az Állatrendszertani, amelyekből később újabb tanszékek váltak ki és alakultak meg. Így mára a Biológus Tanszékcsoporton belül 12 tanszék működik az egyetemen: Biokémia, Genetika, Immunológia, Etológia, Mikrobiológia, Élettan-Neurobiológia, Növényélettan, Növény-rendszertan és Ökológia Növényszervezettan, Állatrendszertan és Ökológia, Állatszer-vezettan és az Embertani Tanszék.

Bővebben: A biológiai tudományági szakgyűjtemény története

A geográfia története két és fél évezredre tekint vissza. A mai földrajztudomány interdiszciplinális és szintetizáló tudomány, vizsgálati köre a természeti és társadalmi szférára egyaránt kiterjed. Rokon- és segédtudományaihoz a tudományágak és ismeretterületek széles köre tartozik (földtudományok, biológia, történelem, közgazdaságtudományok, politikai tudományok, demográfia, etnográfia, statisztika, orvostudomány, agrártudományok, műszaki tudományok stb.).

Bővebben: A földrajzi tudományági szakgyűjtemény története

Az ásványtan tanítása az Egyetemen, amint azt több Nagyszombatban kiadott tankönyv is mutatja, 1774-ig a fizika keretében, a physica particularis részeként folyt. Az 1774-ben alapított Természetrajzi Tanszék már önállóan látta el a Természet Három Országának (állatok, növények, ásványok) tanítását. Ekkortól számíthatjuk az önálló ásványtani szak- és tankönyvgyűjtemény kezdeteit is. A képzés 1784-ben a Bölcsész-karról átkerült az Orvoskarra. Az itteni Különös Természetrajzi Tanszék keretében már csak az állattant és az ásványtant tanították (egészen 1849-ig). Tudjuk, hogy a tanszéken belül az ásványtan 1813-ig játszott komoly szerepet.

Bővebben: Az egyetemi ásványtani és a belőle kialakult más geológiai gyűjtemények történetének vázlata

A Könyvtárat a Tanszékkel egy időben, 1882-ben alapították, és néhány év kivételével 2001 nyaráig, a Biológiai-Informatikai-Földrajzi-Földtudományi Tudományági Szakgyűjtemény létrejöttéig önálló tanszéki könyvtárként működött. Állományának a Tanszékével szorosan összefonódó történetét számos kedvező és kedvezőtlen esemény alakította.

Bővebben: Az Őslénytani tudományági szakgyűjtemény rövid története

nyitva tartás

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

9-18

8.30-16

8.30-16

8.30-16

8.30-14

 

hely: ELTE TTK Déli tömb 1.em. 809.

telefon: 372-2500 / 8568

 

 
 
 

a szakgyűjtemény folyóiratai tudományág szerint

 
 

Joomla templates by Joomlashine