Az ELTE Természettudományi Könyvtárának alapjait már 1635-ben, az egyetem Nagyszombati korszakában lerakták. 1777-től kezdve pedig már önálló Természetrajzi gyűjtemény volt az ELTE-n. A központi gyűjteményen kívül a tanszékeken is kialakultak kisebb gyűjtemények, amelyekbe tudománycsoportonként és szakáganként a legfrissebb művek kerültek elhelyezésre. Idővel ezen tanszéki gyűjtemények meghaladták összességében a központi gyűjteményben elhelyezett természettudományi művek számát.

Mivel a kurrens anyagokat a tanszékeken helyezték el, az oktatás és kutatás elősegítése végett célszerűnek látszott ezen tanszéki gyűjteményeket egy Természettudományi Kari Könyvtár keretében összevonni. A Természettudományi Kari Könyvtár 2001-ben jött létre.

A cél az volt, hogy az addig különböző helyeken szétszórtan fellelhető gyűjtemények egy helyre kerüljenek. Sajnos azonban a Természettudományi Kari Könyvtár tervezett épülete mindmáig nem épült meg, így a Kari Könyvtár nagyobb egységekbe csoportosítva helyezte el a gyűjteményeket. Ilyen nagyobb gyűjteményi egység lett a Biológia, Földtudományi és Földrajzi Könyvtár és gyűjtemény, a Matematikai gyűjtemény és könyvtár, a Fizikai gyűjtemény és könyvtár és a Kémiai gyűjtemény és könyvtár. Kisebb gyűjteményt képez az Idegen Nyelvi Központ anyaga és a Médiatár valamint a Tudománytörténeti Gyűjtemény.

Bár az egységes elhelyezés megfelelő épület és tér hiányában nem történt meg, azért a Természettudományi Kari Könyvtár létrehozása jelentős lépés volt, mivel így létre lehetett hozni egy egységes számítógépes kölcsönzési rendszert és ki lehetett építeni egy egységes számítógépes katalógust. Ez utóbbi folyamatos feltöltés alatt van. Az összevonás által reálisan lehetett csökkenteni a felesleges kiadásokat is. Mivel a tanszéki könyvtárakat gyakorta nem szakképzett könyvtárosok kezelték, az összevonással ez a gond is megoldódott. Az újonnan kialakított gyűjteményi könyvtárakban a művek szakszerű elhelyezést nyertek, tágas olvasói terek kerültek kialakításra és számos könyv került ki szabadpolcra, ezzel is megkönnyítve a könyvtárhasználatot. A legtöbb gyűjteményben az olvasók számára biztosítva lett az Internet hozzáférés, a számítógép felhasználás egyéb területei, a fénymásolás és esetenként a szkennelés is. Az egyes gyűjteményekbe a gyűjteményt és több esetben az adott szakterületet is jól ismerő könyvtárosok kerültek, így általuk a szaktájékoztatás magas színvonala is biztosítva lett. A könyvtár az oktatók és kutatók részére könyvtárközi kölcsönzési szolgáltatást is nyújt. Az összevonás talán legnagyobb jelentőségű haszna, hogy megszűntek a zárt állományok, és így egy korlátozottan nyilvános könyvtár jött létre, amely lényegében nyilvános könyvtári feladatokat is ellát.

Mint egységes Természettudományi Könyvtár, a könyvtár több nemzetközi Internetes keresőhöz is csatlakozott, így a Science Direct, Web of Science, EBSCO, Cross Fireplus Reactions, Cas SciFinder Scholar, Akadémiai Kiadó folyóiratai, Nature online, stb. Az egységes kari könyvtár a különböző gyűjteményekben egy időben 323 olvasónak tud helyet biztosítani.

Az egységes kari könyvtár több jelentős pályázaton indult sikerrel, amelyek elősegítették fejlesztését. Ilyen siker volt az EISZ Pályázat, ami 20 számítógéppel bővítette a szolgáltatást, mi által 61 számítógép áll már az olvasók rendelkezésére. A Könyvtár támogatási, valamint az Eszköztámogatási és az OTKA pályázatokon is szép eredményeket értünk el. Az elért sikerek közé tartozik az együttműködési szerződés az Eötvös Kiadóval és a Nemzeti Tankönyvkiadóval.

A könyvtárat magángyűjteményének átadásával egyre több professzor tiszteli meg. Közülük is kiemelkedik Marx György fizikus és Ádám György orvos. De jelentős állománnyal gyarapította a gyűjteményt a Goethe Intézet is.

Szintén nagyobb állománygyarapodást jelentett, hogy megszűnt főiskolai karok természettudományi gyűjteményei is ide kerültek.

A Kari Könyvtár értékét növeli az itt elhelyezés nyert jelentős muzeális állomány is, melynek kötetei a 16-18. században íródtak.

Az ELTE Természettudományi Kari Könyvtárában több mint 400 000 könyv és folyóirat kötet mellett megtalálható közel 400 hangkazetta és több mint 300 CD-ROM.

A könyvtár jelenleg egy közel 10 000 főt számláló olvasóközönséget lát el.

megosztom

nyitva tartás

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

9-18

8.30-16

8.30-16

8.30-16

8.30-14

 

Joomla templates by Joomlashine