A könyvtárba beiratkozni személyesen - a könyvtárhasználati szabályok elfogadására és betartására tett belépési nyilatkozat kitöltése, és az esetleges beiratkozási díj befizetése után - lehet.

A látogatók az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat Könyvtárhasználati Szabályzat 4.§ (1) bekezdésében felsorolt alábbi könyvtári szolgáltatásokat ingyenesen vehetik igénybe:

a) a könyvtárlátogatás, 

b) a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata, 

c) állományfeltáró eszközök használata, 

d) információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.

A beiratkozott olvasók a könyvtár valamennyi szolgáltatásának igénybevételére jogosultak. 

A beiratkozáshoz szükséges az alábbi okmányok bemutatása:

- érvényes személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány, kártya formátumú jogosítvány vagy útlevél) és lakcímkártya

- továbbá hallgatók esetében érvényes diákigazolvány vagy a hallgatói jogviszony egyéb igazolása;

- az ELTE-vel közalkalmazotti jogviszonyban állók, ELTE kutatócsoportok tagjai, pedagógusok, könyvtárosok, közgyűjteményi dolgozók esetében munkáltatói igazolás vagy pedagógus igazolvány;

- az ELTE-n rész-, illetve Erasmus képzésben részt vevő hallgatók esetében a képzésük időtartamát igazoló dokumentumok;

Az ELTE oktatók, dolgozók beiratkozása a munkaviszony megszűnéséig vagy visszavonásig érvényes.

A beiratkozás a hallgatók részére egy szemeszterre szól, ami érvényes diákigazolvánnyal hosszabbítható. 

 

 A beiratkozási díj és a tagság érvényességének időtartama: 

Olvasótípus Beiratkozási díj Tagság érvényessége
 ELTE oktatói, kutatói  ingyenes  munkaviszony megszűnéséig vagy visszavonásig
 ELTE kutatócsoportok tagjai  ingyenes  1 év
 ELTE nyugdíjasai  ingyenes  1 év
 ELTE hallgatói, PhD hallgató  ingyenes  1 szemeszter
 Pedagógusok, közgyűjteményi dolgozók  ingyenes, de munkáltatói igazoláshoz vagy pedagógus igazoláshoz kötött.  1 év
 egyéb olvasók  1000 Ft/év  1 év

Az olvasójegy kiállításához szükséges adatok a beiratkozási űrlapon találhatók. A beiratkozási űrlap magyar és angol nyelvű mintáját jelen szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza.

A rögzített adatokat a könyvtár a beiratkozott olvasóval való kapcsolattartáshoz, illetve tartozás esetén a behajtási eljáráshoz, valamint könyvtári statisztikák készítésére használhatja fel. Az adatokat a könyvtár harmadik fél részére nem adhatja át, és nem hozhatja nyilvánosságra az adatközlő írásos beleegyezése nélkül.

A beiratkozott olvasó köteles a személyes adataiban bekövetkezett változásokat a könyvtárban bejelenteni.

A beiratkozást követően az ELTE hallgatói és a diákigazolvánnyal rendelkező egyéb hallgatók esetében a diákigazolvány szolgál olvasójegyként, a diákigazolvánnyal nem rendelkezők olvasójegyet kapnak. 

A beiratkozott olvasó köteles az olvasójegyét/diákigazolványát minden kölcsönzéskor bemutatni. Az olvasójegy más személyre nem ruházható át.

Az beiratkozott olvasók a kikölcsönzött dokumentumokért anyagi felelősséggel tartoznak. Elvesztés, megrongálódás esetén a kölcsönző a felelős.

Védett különgyűjtemény (pl. muzeális) használata: egyedi engedéllyel történik.

 

megosztom

nyitva tartás

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

9-18

8.30-16

8.30-16

8.30-16

8.30-14

 

Joomla templates by Joomlashine