Kölcsönözni kizárólag saját részre - vonalkódos ELTE olvasójeggyel vagy diákigazolvánnyal -, valamint érvényes könyvtári tagsággal lehet.

A beiratkozott olvasók által kölcsönözhető dokumentum száma és a dokumentum normál kölcsönzés ideje:

olvasótípus dokumentumok száma  kölcsönzési idő
ELTE oktató, kutató 50 db 365 nap
ELTE kutatócsoportok tagjai 30 db 180 nap
ELTE TTK PhD hallgató 15 db 90 nap
ELTE nyugdíjasai 15 db 90 nap
ELTE hallgatói  15 db 30 nap
Egyéb olvasók      8 db 30 nap
Közgyűjteményi dolgozók, pedagógusok  8 db 30 nap

 A korlátozottan kölcsönözhető dokumentumok kölcsönzése a könyvtárvezető engedélye, illetve a könyvtáros egyedi elbírálása alapján történik, a kölcsönzési és az állományvédelmi szempontok figyelembe vételével.

A könyvek kölcsönzési ideje a lejárati időn belül az online katalóguson keresztül, e-mailben, telefonon vagy személyesen, a dokumentumok keresettségétől függően legfeljebb 3 alkalommal, az ELTE TTK oktatói, kutatói számára 10 alkalommal hosszabbítható. 

A mások által kikölcsönzött dokumentumokra – maximum 3 címre - előjegyzés tehető. A beérkezett dokumentumokról a könyvtár e-mailben értesíti a beiratkozott olvasót, s ezt követően 3 munkanapig teszi félre a dokumentumot.

A határidőn túl visszahozott dokumentumokért késedelmi díjat kell fizetni, illetve a felmerülő adminisztrációs és a postai költséget meg kell téríteni, ezek mértékét Az ELTE EKSZ tagkönyvtárai által alkalmazandó díjtételek c. dokumentum tartalmazza.

A kölcsönzési határidő lejárta után a könyvtár az olvasót 3 db e-mailben (a lejárat napja előtt két nappal, a lejárat napján és a lejárat napja után 7 nappal) és 2 db tértivevényes levélben (lejárat után 21 nappal és az első tértivevényes postai levél után 1 hónappal küldjük a 2. tértivevényes postai felszólító levelet) felszólítja a kölcsönzött dokumentum visszahozatalára. A postai levélben küldött felszólítás díja az érvényben lévő postai díjtétel alapján meghatározott postaköltség + 200 Ft / alkalom postázási adminisztrációs költség.

Normál kölcsönzés esetén a kölcsönzési határidő lejárta után 2 munkanap türelmi idő áll rendelkezésre, amikor díjmentesen rendezheti tartozásait. A kölcsönzési határidőt 2 munkanappal túllépve visszamenőleg a lejárat napját követő naptári naptól kezdve minden naptári napra késedelmi díjat kell fizetni. A korlátozottan kölcsönözhető dokumentumok esetében a türelmi idő a nyitástól számított 1 óra.

A kölcsönzési időbe beszámítanak azok a napok is, amikor zárva vagyunk.
A kölcsönzési idő vizsgaidőszakban példányszámtól és aktualitástól függően változtatható!
 
megosztom

nyitva tartás

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

9-18

8.30-16

8.30-16

8.30-16

8.30-14

 

Joomla templates by Joomlashine